Iratok

Mit hozzon magával a műszaki vizsgára? 
Műszaki vizsgáztatáshoz szükséges iratok
Magánszemély esetében:
 • Személyazonosító igazolvány (és lakcím igazolvány) vagy
 • Útlevél és lakcím igazolvány vagy
 • Új típusú vezetői engedély és lakcím igazolvány.
Cég esetében:
 • Cég cégbírósági bejegyzése,
 • Aláírási címpéldány,
 • Az aláírási címpéldányon szereplő személy azonosításához szükséges okmány, vagy a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány.
A jármű okmányait, nevezetesen:
 • Forgalmi engedély
 • Külföldi járműokmány
 • Hatósági határozat
 • Ideiglenes forgalomban tartási engedély
 • Műszaki adatlap
 • Járműkísérő lap
  (ezek közül legalább az egyik)
 • Törzskönyv (nem kötelező, de ajánlott)
Kötelező felelőség biztosítás érvényességét igazoló irat:
 • Befizetési bizonylat (sárga csekk)
 • Számlakivonat
 • Nemzetközi biztosítást igazoló irat „zöldkártya”
  (ezek közül legalább az egyik)
Új vonóhorog felszerelés esetén a vonóhoroghoz tartozó műbizonylat.
Amennyiben nem a tulajdonos jár el a vizsgáztatásban, abban az esetben meghatalmazás szükséges (mi biztosítjuk) és a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány.

Amennyiben a gépjármű tulajdonosa nem személyesen jár el, a tulajdonos képviseletében eljáró személy számára meghatalmazás szükséges.

MINTA : Meghatalmazás (Természetes személy)

Amennyiben a tulajdonos jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, a tulajdonos képviseletében eljáró személy számára meghatalmazás, aláírási címpéldány másolat, cégbejegyzés első oldal másolata szükséges.

MINTA : Meghatalmazás (Társadalmi szervezet)